Alba Iulia


Municipiul Alba Iulia este aşezat în centrul podişului ardelean într-o zonă de interferenţă a dealurilor ce coboară din Munţii Trăscăului cu şesurile din valea cursului mijlociu al Mureşului Oraşul propriu-zis este aşezat pe prima terasă a Mureşului, care formează spre est un şes lung de 8-10 km şi lat de 2-4 km. Oraşului îi aparţin 10.365 ha teren, format din 3500 ha teren arabil, restul fiind păşuni, fâneţe, vii, livezi şi pepiniere pomicole. Cetatea şi construcţiile ridicate în ultimii ani pe vatră vechilor aşezări se afla pe a doua terasă, cu cca. 18-25 m mai sus. Împrejurimile sunt deosebit de atrăgătoare, iar clima se caracterizează prin veri călduroase, toamne lungi şi ierni blânde, cu o temperatură medie anuală de +10 grade Celsius şi precipitaţii care ating o medie anuală de 650 mm. Partea de vest a oraşului este străjuită de înălţimile împădurite ale Munţilor Metalici cu Vârful Mamut (630m). Spre est, peste Mureş, se disting dealurile argiloase de culoare roşiatică ale podişului ardelean, erodate de râurile Mureş, Sebeş şi Secaş, acestea formând un şir de râpe cu forme interesante şi vegetaţie rară. Spre sud, în zilele senine, se văd culmile Munţilor Sebeşului, cu Vârful Surianul (2245 m) cu Vârful lui Patru (2130 m). Oraşul este străbătut de şoseaua E80, care face legătura între Deva şi Cluj Napoca la o distanţă de 380 km. de Bucureşti, 100 km de Cluj şi la 241 km de Arad. Aceasta este ambianta oraşului Alba Iulia, unde bogăţia pământului se împleteşte armonios cu peisajele variate şi odihnitoare.